OSP GNIEWOSZÓW Ochotnicza Straż Pożarna GNIEWOSZÓW

Nie dodano obrazkaOchotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Gniewoszowie sięga swoimi korzeniami do 1911 roku. Na zebraniu organizacyjnym w dniu 20 listopada 1911 roku zebrało się 29 mieszkańców- założycieli Towarzystwa Pożarniczego w Gniewoszowie i wystosowali Prośbę do Radomskiego urzędu gubernialnego o zatwierdzenie statutu powstającego towarzystwa i składu Zarządu tegoż towarzystwa.
Dnia 21 grudnia 1911 roku Naczelnik powiatu kozienickiego postanowił zezwolić na utworzenie Towarzystwa Pożarniczego w Gniewoszowie po uzupełnieniu kilku paragrafów w Statucie, a następnie skierował sprawę do decyzji Radomskiego Urzędu Gubernialnego.
Dnia 3 kwietnia 1913 roku podjęto decyzje, że Gniewoszowskie Towarzystwo Pożarnicze utworzone zostało „ niezgodnie z przepisami jakich obowiązywały 4 marca 1906 r. „ zarzucając organizatorom „ nienależycie przedstawiane listy osób wybranych w skład zarządu" ( Archiwum Państw. W Radomiu, R.G.R II, Syg. 827 Decyzja ta miała Charakter polityczny zaborcy. )
W Archiwum Państwowym w Kielcach zachował się dokument rejestracji Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Gniewoszowie Syg. 637, Nr rejestracji 621 z 10 października 1924 r. Zgodnie z zatwierdzonym statutem w skład zarządu weszli:
Okurowski Ap., Radomski Jan- naczelnik Sotowski Jan- zastępca naczelnika, Sobieszek Władysław- sekretarz.
W 1924 roku Ochotnicza Straż Ogniowa posiadała remizę strażacką, ul. Kozienicka , dwa beczkowozy, dwie sikawki, dwie drabiny, osiem toporków i 32 pary umundurowań.
W 1928 roku dokonano nowego wyboru Zarządu w skład którego weszli:
Gutkiewicz Józef- prezes
Skorupski Jan- zastępca prezesa
Bocian Antonii- naczelnika
Jaskulski Stanisław- sekretarz
Fiet Władysław- skarbnik
Fiet Marian- gospodarz
Dnia 30 kwietnia 1931r. Miały miejsce następne wybory do Zarządu Straży pożarnej .
W skład Zarządu weszli:
Kiełczyński Bronisław- prezes
Żelechowski Jan- naczelnik
Cieloch Szymon- zastępca naczelnika
Bociański Andrzej- skarbnik
Kalbarczyk Władysław- sekretarz

Członkowie Zarządu
Kołdej Franciszek- adjutant
Kuzior Franciszek, Kuropatwa Josek, Angliter Jogna i Spajzman Berek.
Na podstawie art. 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 roku zobowiązany do rejestracji zgłosił swoją działalność Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Gniewoszowie i pod ta nazwa został zarejestrowany dnia 15 lipca 1935 roku pod numerem 493 ( Archiwum Państw. Kielce, Syg. 3831)
W skład Zarządu OSP w Gniewoszowie weszli:
Kiełczyński Bronisław- prezes
Skorupski Jan - wiceprezes
Żelechowski Jan- naczelnik
Bociański Andrzej- skarbnik
Kalbarczyk Władysław- sekretarz
Fiet Marian- gospodarz
Kuzior Franciszek- członek zarządu
Kuropatwa Józef- członek zarządu
lokal stowarzyszenia mieścił się na ul. kozienickiej w Gniewoszowie.
W wymienionym składzie Zarząd OSP w Gniewoszowie funkcjonował do wybuchu wojny tj. do 1 września 1939 roku.
W 1940 roku dokonano aktualizacji Zarządu, w skład którego weszli:
Skorupski Jan- prezes
Cieloch Szymon- naczelnik
Grajper Marian- skarbnik
Kołdej Franciszek- zastępca naczelnika
Czynnych członków OSP było 25.
Po powrocie z wysiedlenia w 1945 roku dokonano wyboru zarządu OSP w Gniewoszowie.
Skład zarządu w 1945r.
Jędrych Jan- prezes
Cieloch Szymon- naczelnik
Kołdej Franciszek- zastępca naczelnika
Kołdej Józef- gospodarz i kierowca
Czynnych członków OSP było 39.
Na udokumentowana działalność OSP w Gniewoszowie natrafiłam w 1973 r. Dziennik Naczel.
Skład zarządu w 1973r.
Słowiński Franciszek- prezes
Cieloch Szymon- naczelnika
Kosakowski Zdzisław-zastępca naczelnika
Mazurek Kazimierz- skarbnik
Rybicki Zbigniew- sekretarz
Kołdej Józef- gospodarz i kierowca
Komisja rewizyjna: Szuba Edward, Kęczkowski J i Korba Marian.
Czynnych członków 25.
Skład Zarządu OSP w Gniewoszowie- 1985r. Dziennik Naczelnika OSP
Smolarczyk Sławomir- prezes
Szczepaniak Wojciech- naczelnik
Ochocki Tadeusz- zastępca naczelnika
Podstawek Wiesław- skarbnik
Grzebalski Jan- sekretarz
Kubicki Wiesław- kierowca
Czynnych członków OSP w Gniewoszowie w 1985 roku było 51.
Naczelnicy OSP w Gniewoszowie
Po śmierci Szymona Cielocha obowiązki Naczelnika OSP w Gniewoszowie objął Stefan Szczepaniak syn Stanisława ur. 4 maja 1926 r. w Gniewoszowie.
Na podstawie przeprowadzonych wywiadów ustaliłam kolejnych naczelników OPSP e Gniewoszowie
Byli nimi:
Władysław Krakowiak syn Władysława ur. 12 stycznia 1927r.
Marian Edward Korba syn Karola ur.10 września 1931r.
Wojciech Szczepaniak syn Józefa ur.30 października 1951r.
Tadeusz Ochocki syn Henryka ur. 9 maja 1952r.
Sławomir Smolarczyk syn Henryka ur. 19 października 1953 r.
Piotr Łęcki syn Jana ur. 4 IX 1979r
Łukasz Dziosa syn Stanisława ur. 28 maja 1984r.
W lutym 2016 r. ukonstytuował się zarząd w następującym składzie:
Prezes- Piotr Dela syn Jerzego ur. 11 IX 1992r.
Naczelnik- Łukasz Dziosa syn Stanisława ur. 28 maja 1984r.
Zastępca Naczelnika Antoni Mieczysław Krakowiak syn Władysława, ur 1976r.
Skarbnik- Katarzyna Krakowiak syn Antoniego ur. 1983r.
Sekretarz- Tomasz Wożniak syn Dariusza ur. 20 II 1992r.
Gospodarz- Łukasz Mazur syn Jerzego ur. 16 lipca 1985r.
Andrzej Juchniewicz , syn Jana ur. 14 czerwca 1984r.
Czynnych członków OSP w Gniewoszowie jest 43, a członków wspierających 36.

Akcje ratownicze
Ochotnicza Straż Pożarna w Gniewoszowie od 1995 roku jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Na wyposażeniu OSP Gniewoszów jest:
- ciężki samochód poż. Scania 4x4
-średni samochód poż. Star 266
lekki samochód poż. Gazela 4x4
sprzęt do ratownictwa drogowego na Scani i na Gazeli,
deski ortopedyczne, zestaw do tlenoterapii i defibrylator
OSP w Gniewoszowie od początku swojego istnienia zawsze gotowa do podejmowania działań ratowniczych do niesienia pomocy wszystkim bez wyjątku ludziom.
Na podstawie dostępnych źródeł ustaliłam w Pamiętniku p. Bolesława Paciorka (s.154) zanotowano. Dnia 6 września 1961 roku w nocy spaliło się biuro Gs samopomoc Chłopska i w sąsiedztwie biura dom Henryka Jedynaka i Józefa Jezuity. W ratowaniu dóbr ludzkich osobiście brał udział naczelnik OSP Szymon Cieloch.
Rok 1971 szczególnie mocno utrwalił się w pamięci gniewoszowian. Z kroniki parafialnej( rękopis) wynotowałam:
„ Dnia 24 sierpnia 1971 r. wybuchł w Gniewoszowie pożar. Spaliły się trzy stodoły. Przyczyna nieznana. Za tydzień w tym samym dniu tygodnia i o tej samej prawie godzinie wybuchł pożar- spaliło się 6 stodół ze zbożem. Za dwa tygodnie spaliła się jeszcze jedna stodoła. W następnym tygodniu wybuchł pożar w obórce. Dziwne to wszystko. Nikt dotąd nie ustalił przyczyny pożaru. Głoszone są różne wersje, ale wszystkie oparte na przypuszczeniach. Konkretnych dowodów brak."
Stwierdzić należy, że tylko dzięki skutecznym akcjom ratowniczym OSP Gniewoszów udało się ocalić miejscowość przed całkowitym zniszczeniem.
OSP Gniewoszów brała udział w akcjach ratowniczych poza terenem gminy Gniewoszów.
W 1978r. Uczestniczyła w ratowaniu wsi Syeyna, która płonęła w pożarze.
W 1992 r. brała udział w gaszeniu pożaru w Kuźni Raciborskiej, woj. Śląskie.
W akcji tej udział wzięli: Sławomir Smolarczyk, Roman Szulikowski, Grzegorz Rybicki, Krzysztof Wiraszka, Krzysztof Szymański i Sylwester Rybicki.

Zawody sportowo-pożarnicze

OSP w Gniewoszowie ma bogatą tradycje uczestnictwa w zawodach sportowo- pożarniczych. Pierwszy znaczący sukces miał miejsce w 1989 roku na zawodach w województwie lubelskim, gdzie uzyskano I lokatę. Trzy lata później, tj. w 1992 r. strażacy z Gniewoszowa byli najlepsi w województwie radomskim. W 2003 roku na Mazowszu w zawodach Wojewódzkich w Gostyninie I miejsce zajęły drużyna żeńska i drużyna męska.
Gazeta „ Strażak Mazowiecki" Nr 8-9/ 2003 zanotowała: „ Zwycięzcy OSP Gniewoszów (zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn) otrzymują dokumenty upoważniające do odbioru samochodu pożarniczego ufundowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.(...) Ponadto kino domowe i tyle nagród, że nie bardzo mogą sobie poradzić z ich odniesieniem"
cieszyli się wszyscy z odniesionego sukcesu, Cieszył się Naczelnik OSP Tadeusz Ochocki i trener drużyny Sławomir Smolarczyk. „ Dziewczęta śpiewały i tańczyły z radości". Kolejnym sukcesem zakończył się udział z zawodach Krajowych- Toruń 2004, gdzie drużyna męska zajęła 8 miejsce, a drużyna żeńska miejsce 11. Podkreślić należy, że w latach 2001-2013 OSP Gniewoszów pięciokrotnie zajęła I miejsce w zawodach powiatowych Kozienice. Tradycja ta domaga się dalszej kontynuacji.
Piękna tradycję pielgrzymują strażacy OSP Gniewoszów uczestnicząc co roku w czuwaniu przy grobie Chrystusa w Wielki Piątek i Wielką Sobotę oraz uczestnicząc w procesji rezurekcyjnej. Strażacy uczestniczą także w procesjach Bożego Ciała i zapewniają bezpieczeństwo na drogach w czasie teych uroczystości.

 

opracowała

Stanisława Bachanek

Najcześciej czytane na naszej stronie
Poszukiwania na Wiśle
90 lecie OSP Gniewoszów
Przekazanie nowej strażnicy