OSP GNIEWOSZÓW Ochotnicza Straż Pożarna GNIEWOSZÓW

Zarząd

ZARZĄD OSP GNIEWOSZÓW:

Prezes - Piotr Dela

Wiceprezes/Naczelnik - Łukasz Dziosa

Skarbnik - Grzegorz Sotowski

Sekretarz - Tomasz Woźniak

Z-ca naczelnika - Adam Krakowiak

Gospodarz - Andrzej Juchniewicz

Gospodarz - Łukasz Mazur